Ne pro každého je jaro synonymem něčeho krásného a nového, kdy kytičky kvetou a ptáci zpívají. Pro někoho může jaro být spojeno se záchvaty dušnosti, opuchlýma očima, sennou rýmou, vyrážkami a dalšími nepříjemnými příznaky, které s sebou nese alergie a také astma. Když nevyjdete ani do prvního patra, aniž byste se zadýchali, nemusí to ještě nutně znamenat, že jste obézní nebo nemáte fyzičku. Stejné projevy má také astma, kdy fyzická námaha se především v jarním období, kdy všechno kvete, stává problémem.

Samotné slovo astma pochází z řeckého „ásthma“, které znamená „lapat po dechu“. Dušnost, sípání a pocit svírání na hrudi patří mezi typické příznaky tohoto chronického zánětlivého onemocnění dýchacích cest. Průdušky jsou během astmatu stiženy neinfekčním, alergickým zánětem, který způsobuje jejich stažení, nadměrnou tvorbu hlenu a otok, který je příčinou zúžení průtoku vzduchu do plic. Nemocnému se tedy tíž popadá dech a například při sportu se snadno zadýchá a unaví. V některých případech může dojít až na záchvat dušnosti, kdy nemocný nemůže popadnout dech a v podstatě se dusí. Poté je nutné použít inhalátor, který dýchací cesty roztáhne a dojde k obnovení průchodu vzduchu do plic.

Další projevy astmatu

Mezi další symptomy astmatu patří i suchý a dráždivý kašel. Ten se může objevit především po námaze nebo během večera, kdy narušuje spánek a nemocný je potom nevyspalý a unavený. Může docházet až ke spánkové apnoi. Doprovodnými jevy u astmatu mohou být nejrůznější alergické reakce a nemocný tedy může pociťovat pálení očí, nadměrné slzení, trpět rýmou, kýchat nebo mít kopřivku. S astmatem jsou také často spojena omezení, který mohou vést například u dětí k vyřazení z kolektivu. Astma tedy způsobuje také deprese a další psychické problémy, jako jsou úzkostné poruchy nebo poruchy nálad.

Vznik astmatu

Doposud není úplně jasné, jak astma vzniká. Je samozřejmé, že nevznikne přes noc, ale nejpravděpodobněji za něj může kombinace genetických příčin a vlivů prostředí. To, jestli člověk bude nebo nebude mít astma, tedy podle této teorie závisí především na tom, jestli už se někdy v rodině astma vyskytovalo. V takovém případě se nemusí projevit okamžitě v dětství, ale rozvíjí se i během života, na což má vliv druhý faktor a to je prostředí, ve kterém žijete, popřípadě jeho změny. Podle moderních studií je dalším možným důvodem vzniku astmatu přílišná hygiena. Jelikož se snížil počet osob, které žijí v jednom domě, a děti nejsou tolik vystavovány bakteriím a virům, důsledkem by mělo být častější onemocnění astmatem v populaci. Průkaznost této studie nebyla úplně dokázána, ale například na farmách a v rodinách se zvířaty, jsou lidé mnohem méně nemocní astmatem. Nejvíce je rozvoj astmatu spojován s prostředím z důvodu znečištěného ovzduší, smogu popřípadě kouřením matky během těhotenství. Astma se může také naplno prokázat, až při kontaktu s určitými alergeny, jako jsou roztoči, švábi, zvířecí srstí, pylem, plísněmi, apod. Takové věci mohou být spouštěcím faktorem.

Astma jako důsledek porodu nebo onemocnění

Ačkoliv přesná příčina vzniku astmatu tedy není jasná, bývá jeho vznik spojován s určitými situacemi. Například je mnoho případů onemocnění astmatem spojováno s častým užíváním antibiotik během nejranějších částí lidského života. Vyšší riziko onemocnění astmatem mají také děti, které byly porozeny císařským řezem, protože když dítě nevyjde z těla matky přirozeným způsobem, nedojde ke zdravé bakteriální kolonizaci. Astma mohou zapříčinit také další onemocnění, jako je obezita, kdy dochází k problémům s dýcháním a dušností, nejrůznější atopická onemocnění, které spojují onemocnění astmatem s ekzémem nebo alergickou rinitidou, popřípadě užívání léčiv beta-blokátorů.